Venteliste

Foreningen består af 19 andele.

 

Oversigt over lejligheder:

WESTEND 26 WESTEND 24
4.tv.: 67 kvm 4.th.: 67 kvm 4.tv.: 67 kvm 4.th.: 101 kvm + terrasse
3.tv.: 67 kvm 3.th.: 67 kvm 3.tv.: 67 kvm 3.th.: 67 kvm
2.tv.: 67 kvm 2.th.: 67 kvm 2.tv.: 67 kvm 2.th.: 67 kvm
1.tv.: 67 kvm st. th og 1.th.: 134 kvm 1.tv.: 67 kvm 1.th.: 67 kvm
St.tv.: 67 kvm St.tv.: 67 kvm St.th.: 67 kvm

Køb eller overtagelse af andele foregår ifølge foreningens vedtægter således:

“Overdrages der ikke til børn af, børnebørn af, søskende til eller forældre til den fraflyttende andelshaver, skal medlemmer af foreningen, der er indtegnet på intern venteliste have fortrinsret.

Fortrinsret på den interne venteliste har naboer samt over- og underboer i tilgrænsende lejligheder, efter anciennitet i foreningen, såfremt de måtte ønske andelen med henblik på udvidelse af egen lejlighed. Herefter har ansøgere, opført på den eksterne venteliste, fortrinsret i den rækkefølge hvormed de er indtegnet på ventelisten”.

 

Ved opskrivning opkræves et oprettelsesgebyr på 100 kr. og herefter opkræves 100 kr. årligt i marts.

Efter indbetaling af gebyr, vil du modtage et personligt nummer hvoraf du kan tjekke din placering på ventelisten i denne oversigt.

Vær opmærksom på at du, såfremt du står øverst på ventelisten, kan sige nej max tre gange, hvorefter du vil blive rykket ned i bunden af ventelisten.

Det er således muligt at blive opskrevet på den eksterne venteliste ved at udfylde formularen nedenfor og efterfølgende indbetale gebyr jf. infomailen, der bliver udsendt umiddelbart efter.

Fulde Navn (Skal udfyldes)

E-mail (Skal udfyldes)

Telefon (Skal udfyldes)

Emne (Venteliste)

Din besked