Affaldssortering

March 15, 2017 admins

Orientering fra G̴rdlauget РSe nedenst̴ene.

“Kære alle.

Som I nok har opdaget er der blevet flyttet rundt og ordnet affaldssortering i skurene sÃ¥ledes, at der nu er stort set sorteringscontainer i alle skure. Dog med undtagelse af containeren til farlig affald. Farlig affald er f.eks. mailing, husholdningskemikalier og lignende. Vi har en aftale med GÃ¥rdlaug III’s gÃ¥rdmand, om at fjerne disse ting for os.

Farlig affald stilles forsigtigt pÃ¥ jorden i skuret, hvor det vil blive samlet op af GÃ¥rdlaug III’s gÃ¥rdmand.

Vi er forpligtet til at sortere affald og derfor bedes I sætte jer ind i affaldsordning, herunder især, hvad der skal sorteres og hvordan. Det står på de enkelte containere, hvad der skal i. Papkasser og lignende skal gøres fladt før de kommes ned i containeren.

I kan også orientere jer her:

http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AgreementOverview?customerId=90d6721f-94d5-dd11-ba8f-00137238f579

Med venlig hilsen
Michelle Beldner, formand
GÃ¥rdlaug IV”